Lista kierunków na uczelniach wyższych, na których jeszcze są miejsca

oprac. Jacek Krajl i Katarzyna Górska
02.09.2012 19:09
Indeksy

Indeksy (Fot. Anna Jarecka / Agencja Gazeta)

W Krakowie przyjmują jeszcze na inżynierię biomedyczną, a w Łodzi na towaroznawstwo. W szkołach wyższych zwykle do początku września trwa dodatkowy - drugi i trzeci - nabór na studia stacjonarne I stopnia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Adres: al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (12) 617 22 22, www.agh.edu.pl 

Dodatkowy nabór: inżynieria biomedyczna, inżynieria, ekologiczne źródła energii, górnictwo i geologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, budownictwo, górnictwo i geologia (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Jastrzębie Zdrój), elektronika i telekomunikacja w j. angielskim, edukacja techniczno-informatyczna, metalurgia, wirtotechnologia 

Terminy: rekrutacja uzupełniająca do 14 września, ogłoszenie wyników 18 września

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, centrala: (33) 827 93 49 lub 350, www.info.ath.bielsko.pl 

Dodatkowy nabór: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, transport, zarządzanie, filologia (specjalności: angielska, hiszpańska, słowiańska), filologia polska, pedagogika, pielęgniarstwo 

Terminy: rekrutacja uzupełniająca do 17 września

Politechnika Białostocka

Adres: ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl, rekrutacja: e-mail rekrutacja@pb.edu.pl, tel. (85) 746 90 34, (85) 746 90 37 

Dodatkowy nabór: architektura krajobrazu, grafika, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka, inżynieria środowiska, leśnictwo, matematyka, ochrona środowiska, politologia 

Terminy: rekrutacja uzupełniająca w zależności od kierunku do 3-13 września

Politechnika Częstochowska

Adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 69, Częstochowa, www.pcz.pl, tel. (34) 325 52 11 

Dodatkowy nabór: zapisy do 3 września: bezpieczeństwo i higiena pracy, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, metalurgia, recykling materiałów, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia, zapisy do 5 września: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, zapisy do 18 września: energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, logistyka, zarządzanie (nurt administracyjno-prawny, nurt ekonomiczno-menedżerski, nurt psychologiczno-socjologiczny), zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne, zapisy do 19 września: energetyka, informatyka, inżynieria biomedyczna, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika 

Terminy: rekrutacja uzupełniająca w zależności od kierunku - 3-19 września

Politechnika Krakowska

Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. (12) 628 20 00, www.pk.edu.pl 

Dodatkowy nabór: fizyka techniczna (kierunek zamawiany, 26 miejsc), elektrotechnika (12), energetyka (kierunek zamawiany, 36), informatyka (69), budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej, 20), budownictwo (Wydział Inżynierii Środowiska, 58), gospodarka przestrzenna (9), inżynieria środowiska (163), ochrona środowiska (21), biotechnologia (kierunek zamawiany, 30) inżynieria chemiczna i procesowa (kierunek zamawiany, 20), nanotechnologia i nanomateriały (15), technologia chemiczna (65), automatyka i robotyka (kierunek zamawiany, 19), energetyka (kierunek zamawiany, 12), informatyka (kierunek zamawiany, 9), inżynieria biomedyczna (3), mechanika i budowa maszyn w języku angielskim (24) 

Terminy: elektroniczna rejestracja kandydatów od 3 września do 13 września

Politechnika Łódzka

Adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, www.p.lodz.pl, sekcja rekrutacji: ul. Radwańska 29, budynek A13, 90-924 Łódź, tel. (42) 631 20 92, (42) 636 61 58, rekrutacja@info.p.lodz.pl, www.rekrutacja.p.lodz.pl 

Dodatkowy nabór: inżynieria materiałowa, chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa, włókiennictwo, fizyka techniczna, inżynieria chemiczna i procesowa, papiernictwo i poligrafia, fizyka techniczna (jęz. angielski), towaroznawstwo 

Terminy: rekrutacja uzupełniająca do 3 września

Politechnika Śląska w Gliwicach

Adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, (32) 237 10 00, www.polsl.pl 

Dodatkowy nabór: automatyka i robotyka, biotechnologia, elektronika i telekomunikacja, biotechnologia, chemia, technologia chemiczna, technologia i inżynieria chemiczna (makrokierunek w jęz. angielskim), elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechatronika, górnictwo i geologia, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka przemysłowa (makrokierunek), inżynieria materiałowa, metalurgia, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka, matematyka, informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek), nanotechnologia i technologie procesów materiałowych, administracja, logistyka, socjologia, zarządzanie, transport, filologia (jęz. francuski) 

Terminy: rejestracja elektroniczna do 6 września

Politechnika Wrocławska

Adres: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, www.pwr.wroc.pl, tel. (71) 320 26 00 

Dodatkowy nabór: architektura i urbanistyka (w jęz. niemieckim; dla kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku), elektronika, telekomunikacja (w ZOD Jelenia Góra), telekomunikacja, elektrotechnika (Legnica), ochrona środowiska, inżynieria środowiska (Wałbrzych i Jelenia Góra), zarządzanie "Uniwersytet Nysa" w języku angielskim (Jelenia Góra), mechanika i budowa maszyn (Wałbrzych), transport (Jelenia Góra), zarządzanie i inżynieria produkcji (Wałbrzych), fizyka, fizyka techniczna, matematyka stosowana, mechatronika

Terminy: rekrutacja III trwa od 7 do 18 września, szczegóły na stronie

Uniwersytet Gdański

Adres: ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, www.ug.edu.pl 

Dodatkowy nabór: biologia (do 14 września), agrochemia, ochrona środowiska (dodatkowa rekrutacja do 5 września), filologia klasyczna, filologia polska z dwuprzedmiotową specjalnością nauczycielsko-kaszubistyczną (do 10 września), archeologia, etnologia (do 13 września), historia, niemcoznawstwo, religioznawstwo (do 14 września), bioinformatyka, fizyka, fizyka medyczna, matematyka, matematyka - spec. matematyka ekonomiczna, filozofia (do 17 września) 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adres: ul. Wieniawskiego, 61-712 Poznań, tel. centrala (61) 829 40 00, www.amu.edu.pl 

Dodatkowy nabór: archeologia, astronomia, biologia, ochrona środowiska, filologia polska, filologia (specjalności: bułgarska, chorwacka, klasyczna, klasyczna i filologia polska, nowogrecka, rosyjska z filologią ukraińską, rosyjska z lingwistyką stosowaną, serbska, słowiańska i filologia polska - grupa z językiem czeskim, słowiańska i filologia polska - grupa z językiem rosyjskim, językoznawstwo i nauka o informacji, studia śródziemnomorskie), filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, filozofia (specjalności: etyka, komunikacja społeczna, życie publiczne), fizyka, fizyka medyczna, historia (specjalności: mediewistyka, myśl i kultura polityczna, nauczycielska, socjoekonomika), geografia (specjalności: geoekologia, kształtowanie środowiska przyrodniczego), informatyka, matematyka, wiedza o teatrze, pedagogika (specjalności: edukacja elementarna i język niemiecki, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcenie zdalne) 

Terminy: na większości kierunków/wydziałów do 14 września, szczegóły na www.rejestracja.amu.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, tel. (12) 422 10 33, www.uj.edu.pl 

Dodatkowy nabór: astronomia, biofizyka, biologia, biologia i geografia, biologia i geologia (specjalność: ochrona przyrody), chemia, etyka, filologia klasyczna, filologia polska, fizyka (specjalności: doświadczalna, teoretyczna, komputerowa, fizyka z informatyką - specjalność nauczycielska), geografia (specjalności: fizyczna, społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, turystyka), geologia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatyka (specjalności: informatyka stosowana, informatyka teoretyczna, inżynieria oprogramowania, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie), informatyka analityczna, kulturoznawstwo, matematyka, ochrona środowiska, religioznawstwo, studia matematyczno-przyrodnicze, zdrowie publiczne 

Terminy: nabór na kierunkach z wolnymi miejscami do 9 września

Uniwersytet Łódzki

Adres szkoły: ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, tel. (42) 635 40 00, www.uni.lodz.pl 

Dodatkowy nabór: zapisy do 10 września: biologia, filologia (6 specjalności z zakresu filologii klasycznej), filologia (specjalność: filologia romańska i język rosyjski), fizyka (specjalności: nauczycielska: fizyka i matematyka, bezpieczeństwo radiacyjne w medycynie i energetyce jądrowej, fizyka komputerowa, fizyka medyczna, fizyka ogólna, inżynieria finansowa, nanotechnologia), geografia (specjalność: nauczycielska w zakresie geografii i przyrody), geoinformacja, gospodarka przestrzenna (specjalność: regionalistyka), informatyka (w języku angielskim), informatyka (specjalności: nauczycielska: informatyka i fizyka, grafika komputerowa i projektowanie gier, informatyka stosowana, logistyka z systemami informatycznymi, sieci komputerowe i przetwarzanie danych), matematyka, matematyka (specjalności: nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, nauczycielska w zakresie matematyki i języka angielskiego, analiza finansowa), ochrona środowiska, pedagogika (specjalność: pedagogika w zakresie edukacji dorosłych), studia regionalne, zarządzanie (specjalność: analityka systemowa i technologie e-biznesu), zapisy do 14 września: archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, filozofia, okcydentalistyka, regionalistyka kulturowa, zapisy do 16 września: turystyka i rekreacja (Tomaszów Mazowiecki), zapisy do 17 września: filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

Terminy: przy nazwie kierunku

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Adres: pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl

Dodatkowy nabór: administracja, animacja kultury, archeologia, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi bezpieczeństwo wewnętrzne, biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, etnologia, europeistyka, filologia polska, filologia (specjalności: angielska, germańska, iberyjska, romańska, rosyjska, ukraińska, rosjoznawstwo, slawistyka), filozofia, finanse i rachunkowość, fizyka, fizyka techniczna, geografia, gospodarka przestrzenna, grafika, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w e-społeczeństwie, informatyka, informatyka (w języku angielskim), interdyscyplinarne studia religioznawcze, jazz i muzyka estradowa, kognitywistyka, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, logopedia z audiologią, malarstwo, matematyka, matematyka (w j. angielskim), ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnioeuropejskie, turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, zarządzanie

Terminy: rejestracja podań w zależności od kierunku (zakończenie 6-21 września) lub do wyczerpania limitu miejsc

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel.: centrala 56 611 40 10, www.umk.pl

Dodatkowy nabór: archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, astronomia, biologia, biologia (sp. nauczycielska - nauczanie przyrody), chemia (kierunek zamawiany), chemia kosmetyczna, etnologia - antropologia kulturowa, europeistyka, filologia bałkańska, filologia polska (specjalności: edytorsko-wydawnicza, logopedia, ogólna), filologia rosyjska, filologia (specjalność lingwistyka - język francuski z językiem arabskim), filologia (sp. wiedza o kulturze śródziemnomorskiej), filozofia (specjalności: komunikacja społeczna, nauczycielska), fizyka (kierunek zamawiany), fizyka techniczna (studia inżynierskie), geografia (specjalność nauczycielska - nauczanie przyrody), historia, historia sztuki, informatyka, malarstwo, matematyka i ekonomia, materiały współczesnych technologii (studia inżynierskie), nauki o rodzinie, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska (kierunek zamawiany), politologia, polityka publiczna, polityka społeczna, praca socjalna, religioznawstwo, rzeźba, socjologia (sp. socjologia ogólna), stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, teologia, teologia (sp. kapłańska), zarządzanie (Grudziądz), zarządzanie informacją i bibliologia

Terminy: dodatkowy nabór w zależności od kierunku do 10-13 września

Uniwersytet Opolski

Adres: pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole, tel. 77 452 70 00, www.uni.opole.pl

Dodatkowy nabór: architektura krajobrazu (3,5-letnie inżynierskie - termin rejestracji i składania prac plastycznych do 17 września), biologia (specjalność bioinformatyka), biologia eksperymentalna, biologia podstawowa, biotechnologia, biotechnologia (3,5-letnie inżynierskie), chemia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (kandydaci rejestrują się do 19 września, egzamin praktyczny 20-21 września), europeistyka, edukacja techniczno-informatyczna (3,5-letnie inżynierskie), filologia germańska - nauczycielska z rozszerzonym angielskim, filologia polska, filologia polska sp. logopedia, filologia słowiańska specjalizacja serbska i chorwacka, filozofia, fizyka medyczna i biocybernetyka, fizyka techniczna, fizyka, techniki i technologie informacyjne, historia, informatyka (3,5-letnie inżynierskie), informatyka, inżynieria środowiska (3,5-letnie inżynierskie), język polski (specjalność nauczycielska z logopedią), kulturoznawstwo, kultura śródziemnomorska, matematyka, muzykologia (egzamin praktyczny 5 i 12 września), nauki o rodzinie, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona środowiska (3,5-letnie inżynierskie), pedagogika (specjalności: animacja kultury i arteterapia, wczesnoszkolna z przyrodą, higiena pracy z doradztwem zawodowym, edukacja kreatywna z medialną, zarządzanie i komunikacja w instytucji), politologia, praca socjalna, stosunki międzynarodowe, socjologia, teologia, teologia kapłańska, filologia angielska dla absolwentów kolegiów językowych (rejestracja do 12 września), zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem

Terminy: rejestracja w zależności od kierunku, na większości do 15-26 września

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel.: 32 359 19 56, www.us.edu.pl

Dodatkowy nabór: biologia, biotechnologia, chemia (specjalności: informatyczna, chemia środowiska), edukacja techniczno-informatyczna, etnologia, filologia (rosjoznawstwo, germańska, klasyczna, polska, słowiańska), filozofia, fizyka, geofizyka, geografia, geologia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatyka (WMFCh), inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, matematyka, mechatronika, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, nauki o rodzinie, ochrona środowiska, pedagogika (specjalności w Cieszynie: animacja społeczna-kulturalna, edukacja filozoficzno-społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej, wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne), politologia, socjologia technologia chemiczna (technologia nieorganiczna i organiczna, zielona chemia i czyste technologie)

Terminy: w zależności od kierunku rekrutacja trwa do 6-20 września

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, tel.: 89 523 49 13, www.uwm.edu.pl

Dodatkowy nabór: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja techniczno-informatyczna, filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego, sp. filologia rosyjska, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim), filologia polska, filozofia, historia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, matematyka (sp. matematyka stosowana, sp. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, sp. matematyka stosowana), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nauki o rodzinie, ochrona środowiska (wydział kształtowania środowiska i rolnictwa), ochrona środowiska (wydział nauk o środowisku), ogrodnictwo, pedagogika (sp. pedagogika opiekuńcza, sp. pedagogika szkolna z animacją kulturalną), politologia, praca socjalna, rolnictwo, rybactwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, teologia (jednolite studia magisterskie, 10 i 12 semestrów), towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika

Terminy: rejestracja w systemie IRK od 10 do 14 września

Uniwersytet Warszawski

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. (centrala) 22 552 00 00, www.uw.edu.pl

Dodatkowy nabór: zapisy do 3 września (do 23.59): filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (specjalność: filologia klasyczna), zapisy do 9 września: Philosophy (filozofia), Philosophy of Being, Cognition and Value (filozofia bytu, poznania i wartości) - studia w języku angielskim, zapisy do 10 września: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, orientalistyka (iranistyka), orientalistyka (kultura Wschodu Starożytnego, asyriologia i hetytologia), orientalistyka (mongolistyka i tybetologia), bioinformatyka i biologia systemów, astronomia, astronomia (studia indywidualne), fizyka (specjalność nauczycielska), fizyka, inżynieria nanostruktur, zastosowania fizyki w biologii i medycynie (specjalność: biofizyka molekularna, projektowanie molekularne i bioinformatyka), zastosowania fizyki w biologii i medycynie (specjalność fizyka medyczna), zastosowania fizyki w biologii i medycynie (specjalność optyka okularowa i optometria), zapisy do 13 września: ochrona środowiska, zapisy do 14 września: logistyka mediów (specjalność: technologie informacyjne mediów), zapisy do 20 września: filologia białoruska, slawistyka

Terminy: przy nazwie kierunku

Uniwersytet Wrocławski

Adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11, www.uni.wroc.pl

Dodatkowy nabór: astronomia (19 miejsc, zapisy do 17 września), europeistyka (22 miejsca, zapisy do 10 września), filozofia (50 miejsc, zapisy do 26 września), fizyka (117 miejsc, zapisy do 17 września), fizyka techniczna (86 miejsc, zapisy do 17 września), geografia (50 miejsc, zapisy do 7 września), historia (30 miejsc, zapisy do 9 września), historia (specjalność nauczycielska - 11 miejsc, zapisy do 9 września), informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (26 miejsc, zapisy do 19 września), ochrona środowiska (59 miejsc, zapisy do 4 września), politologia (20 miejsc, zapisy do 10 września) Terminy: w zależności od kierunku, podane w nawiasach

Zobacz także
  • Podziel się