Szkoły policealne w Poznaniu

zebrała Elżbieta Balano
10.04.2013 , aktualizacja: 10.04.2013 16:29
A A A Drukuj
Policealne Studium Piosenkarskie im. Cz. Niemena

Kontakt: ul. Głogowska 90, 60-262 Poznań, tel. 61 866 61 29, 61 866 5654, fax 61 866 25 73, www.zsm.poznan.pl

Kierunek: piosenkarz - aktor scen muzycznych.

Ważne terminy: składanie dokumentów do 15 maja; kandydat bez akompaniatora musi dostarczyć komplet nut do wykonanych piosenek we właściwej tonacji nie później niż do 15 maja; egzaminy 25 maja.

Dodatkowe informacje: studium jest szkołą dzienną, nauka trwa cztery semestry i jest nieodpłatna, wi-fi.

Polska Szkoła Florystyczna

Kontakt: ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań, tel. 61 871 07 99, fax 61 871 07 98, www.psf.pl

Kierunek: florystyka.

Ważne terminy: rekrutacja trwa od kwietnia do końca sierpnia.

Dodatkowe informacje: szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej, wpisowe 500 zł, czesne miesięczne 350 zł plus 400 zł materiał florystyczny.

Studium Policealne nr 4

Kontakt: ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, tel. 61 865 99 97, www.zsh.edu.pl

Kierunek: technik administracji.

Nowości: w przygotowaniu kierunek rachunkowość.

Ważne terminy: dni otwarte od 25 maja do 10 czerwca, rekrutacja od końca czerwca do 23 sierpnia.

Dodatkowe informacje: wi-fi, sala gimnastyczna, boisko, nauka trwa dwa lata, forma zaoczna i wieczorowa, bezpłatna.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Kontakt: ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań, tel. 61 835 58 00, fax 61 830 11 91, www.sapsp.edu.pl

Kierunek: technik pożarnictwa.

Ważne terminy: drzwi otwarte 11 maja; składanie podań do 15 maja, egzamin sprawnościowy 9 lipca.

Dodatkowe informacje: szkoła publiczna jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej; nauka jest bezpłatna; system stacjonarny (system zaoczny jedynie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej), sekcje sportowe, laboratoria, praktyczna nauka zawodu na poligonie szkolnym w Luboniu, gdzie w symulowanych warunkach słuchacze uczestniczą m.in. w ćwiczeniach z gaszenia pożarów, ratownictwa drogowego, budowlanego, chemicznego, ekologicznego.

Szkoła Policealna nr 1 oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Kontakt: ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań, tel./fax: 61 867 22 22, www.zsepoznan.pl , policealna@zsepoznan.pl

Kierunki: technik informatyk, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości.

Nowości: prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w formie zaocznej lub w systemie dziennym (program i wymiar godzin kursów zgodny z podstawą programową kształcenia w danym zawodzie), kursy są prowadzone jako połączenie tradycyjnej formy kształcenia z formą e-learningową z wykorzystaniem platformy ZSE.

Ważne terminy: składanie dokumentów do 23 sierpnia; równocześnie trwają zapisy na kursy, rozpoczęcie kursów we wrześniu.

Dodatkowe informacje: nauka bezpłatna w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, bezpłatne szkolenie w programie IT Academy z certyfikatem, wi-fi.

TEB Edukacja

Kontakt: ul. Taczaka 10, 61-818 Poznań, tel. 61 853 64 05, poznan@teb.pl, www.teb.pl

Najpopularniejsze kierunki: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna.

Nowości: nowe kierunki - opiekunka dziecięca, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, ortoptystka.

Ważne terminy: rekrutacja trwa od 14 kwietnia.

Dodatkowe informacje: szkoła oferuje kierunki bezpłatne i płatne, czesne zależy od kierunku i trybu nauczania, szkoła aktualnie nie podaje informacji o wysokości czesnego, bo może się ona zmienić.

Wielkopolska Szkoła Architektury i Sztuki

Kontakt: pl. Bernardyński 1/11, 60-844 Poznań, tel./fax 61 862 71 14, tel. 602 571 173, www.proarte.pl

Najpopularniejsze kierunki: projektowanie architektury, wnętrz, dekoracji wnętrz, projektowanie reklam, projektowanie zieleni.

Dodatkowe informacje: wpisowe 450 zł, czesne semestralne 2250 zł, nauka w systemie dziennym i zaocznym; Letnia i Zimowa Akademia Sztuki w 2013 r. w Rzymie, Sandomierzu i Poznaniu; na mocy porozumienia o współpracy z University for the Creative Arts w Anglii słuchacze WSAiS mogą kontynuować naukę w Wielkiej Brytanii (szkoła może kierować na studia bez rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu wstępnego i obowiązkowego roku zerowego, nawet na drugi rok studiów).

Wielkopolska Szkoła Medyczna

Kontakt: ul. Rodziewiczówny 27/29, 60-545 Poznań, tel. 61 843 07 97, www.wsm.poznan.pl , sekretariat@wsm-poznan.edu.pl

Kierunki: technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna.

Nowości: kierunki technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu.

Ważne terminy: rekrutacja od 6 maja do 31 sierpnia.

Dodatkowe informacje: czesne płatne przez 10 miesięcy w roku - od 210 zł za miesiąc, specjalistyczne pracownie i laboratoria do nauki zawodu, wi-fi.

Zobacz więcej na temat:

  • Podziel się