Szkoły policealne w Poznaniu

zebrała Elżbieta Balano
10.04.2013 15:37
School of Form

Kontakt: Głogowska 18, 60-734 Poznań, MTP, hala nr 1, tel. 61 869 20 23, www.sof.edu.pl , info@sof.edu.pl

Kierunek: wzornictwo.

Nowości: nowe projekty: "Amazing Parts" z firmą Skoda, "Lets cook the future" z firmami Lidl i Amica.

Ważne terminy: dni otwarte 18 maja i 8 czerwca, rekrutacja ciągła rozpoczęta 1 marca - rozmowy kwalifikacyjne odbywają się raz w miesiącu (szczegóły na stronie internetowej: www.sof.edu.pl/rekrutacja ).

Dodatkowe informacje: poznański wydział zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - School of Form prowadzi 3,5-letnie studia stacjonarne na kierunku wzornictwo, po których ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata SWPS; szkoła kształci w czterech specjalnościach: industrial design (wzornictwo przemysłowe), fashion design (projektowanie mody), domestic design (projektowanie wnętrz i przestrzeni), communication design (projektowanie przekazu wizualnego), studia dzienne, tryb stacjonarny, czesne 1200 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy); stypendia w wysokości 6000 zł rocznie, konkurs o bezpłatne miejsce, kredyty od uczelni, najlepszy program nauki na kierunku wzornictwo w Polsce według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), świetnie wyposażone warsztaty i pracownie (ceramiczna, krawiecka, stolarska, ślusarska, komputerowa, foto-wideo), projekty z polskimi i zagranicznymi firmami (partnerami są: Ikea, Vox Meble, Skoda, Amica, Lidl, Schattdecor, Raiffeisen Bank), staże i praktyki organizowane przez szkołę, wi-fi na terenie szkoły.

Centrum Nauki i Biznesu "Żak", Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych

Kontakt: ul. Półwiejska 25/2, 61-886 Poznań, tel. 61 851 66 27, www.poznan.zak.edu.pl , poznan@zak.edu.pl

Kierunki: technik bhp, technik informatyk, technik administracji, florysta, terapeuta ds. uzależnień, dekorator wnętrz, biomasażysta/fizjoterapeuta, biomasażysta/masaż leczniczy.

Ważne terminy: rekrutacja trwa od 22 kwietnia do 31 sierpnia.

Dodatkowe informacje: kierunki bezpłatne: technik bhp, technik informatyk, technik administracji, florysta; płatne: terapeuta ds. uzależnień, dekorator wnętrz, biomasażysta/fizjoterapeuta, biomasażysta/masaż leczniczy, wysokość czesnego będzie znana od 22 kwietnia; szkoła wydaje legitymacje uprawniające do zniżek, zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU, zakładów pracy, organizuje wyjazdy integracyjne dla słuchaczy; zniżki 10-30 proc. dla słuchaczy u partnerów szkoły (lista na www.zak.edu.pl).Cosinus - Szkoły Policealne

Kontakt: ul. Św. Marcin 66/72, 61-807 Poznań, tel. 61 851 96 31, fax 61 851 96 33, e-mail: poznan@cosinus.pl

Najpopularniejsze kierunki: technik usług kosmetycznych, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, technik eksploatacji portów i terminali, technik usług pocztowych i finansowych, technik informatyk, technik geodeta, technik administracji, technik rachunkowości, opiekunka środowiskowa, technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Nowości: we wrześniu planowane otwarcie nowego kierunku opiekunka medyczna.

Ważne terminy: nabór ciągły.

Dodatkowe informacje: szkoły bezpłatne (szczegółowe informacje w sekretariacie), dla większości kierunków zajęcia odbywają się we własnych budynkach w centrum miasta przy ulicach: Św. Marcin 66/72, 27 Grudnia 7; bardzo dobrze wyposażone pracownie, m.in. kosmetyczne, komputerowe; szkoła kieruje słuchaczy na praktyki zawodowe; słuchacze szkół Cosinus mogą skorzystać z programów rabatowych na usługi hotelarskie, stomatologiczne, kosmetyczne, gastronomiczne, naukę jazdy - szczegółowe informacje dostępne na stronie www.cosinus.pl w zakładce dotyczącej Poznania.Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu

Kontakt: ul. Borówki 10, 61-304 Poznań, tel. 61 876 82 51, http:// www.wsck.pl

Kierunek: pracownik socjalny.

Ważne terminy: drzwi otwarte 12 kwietnia, rekrutacja od 13 maja do 19 lipca, jeżeli po pierwszym naborze zostaną wolne miejsca, ogłoszony zostanie drugi nabór od 23 lipca do 29 sierpnia.

Dodatkowe informacje: szkoła od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu; nauka bezpłatna, w systemie dziennym i zaocznym; internat; opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu

Kontakt: ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań, tel./fax 61 841 70 40, tel. 61 847 30 00, 61 841 14 42, www.wsckziu1.poznan.pl , sekretariat@msz.poznan.pl

Kierunki: technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, technik sterylizacji medycznej.

Ważne terminy: drzwi otwarte 18-19 kwietnia, rekrutacja od 6 maja do 21 sierpnia.

Dodatkowe informacje: szkoła od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu; nauka w szkole jest bezpłatna, w trybie dziennym.

Medyczne Studium Zawodowe im. PCK

Kontakt: ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań, tel. 61 852 99 20, www.mszpck.edu.pl

Najpopularniejsze kierunki: technik dentystyczny.

Najmniej oblegane kierunki: opiekun osoby starszej, opiekun domu pomocy społecznej.

Ważne terminy: dni otwarte 25 kwietnia, rekrutacja od 25 marca do 21 sierpnia.

Dodatkowe informacje: szkoła od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu; bezpłatna nauka w systemie dziennym i zaocznym, internat.Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu

Kontakt: ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań, tel./fax 61 841 70 40, tel. 61 847 30 00, 61 841 14 42, www.wsckziu1.poznan.pl

Kierunki: technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, technik masażysta.

Ważne terminy: rekrutacja od 6 maja do 23 sierpnia.

Dodatkowe informacje: nowa szkoła, wchodzi w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu; nauka w szkole jest bezpłatna, w trybie stacjonarnym i zaocznym.

Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu

Kontakt: ul. Borówki 10, 61-304 Poznań, tel. 61 876 82 51, www.wsck.pl

Kierunki: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej.

Ważne terminy: drzwi otwarte 25 kwietnia, rekrutacja od 25 marca do 23 sierpnia.

Dodatkowe informacje: nowa szkoła (wchodzi w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu); nauka bezpłatna, w systemie dziennymi i zaocznym, internat.

Policealne Studium Kosmetyczne

Kontakt: ul. Bosa 9, 60-125 Poznań, tel./fax 61 663 27 39, kom. 602 253 819, www.psk.edu.pl

Kierunek: kosmetyka.

Ważne terminy: drzwi otwarte przez cały rok, rekrutacja trwa od maja do początku września.

Dodatkowe informacje: czesne 2200 zł za rok (w cenie mieszczą się wydatki na kosmetyki zużywane podczas zajęć praktycznych w szkolnych gabinetach), nauka w systemie dziennym i zaocznym, pracownia kosmetyczna, gabinet masażu, bursa.

Policealne Studium Kosmetyczne Anieli Goc

Kontakt: ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań, tel. 61 655 85 85, fax 61 655 85 70, www.studium-kosmetyczne.pl

Kierunek: technik usług kosmetycznych.

Ważne terminy: dni otwarte 24 maja, rekrutacja trwa od stycznia każdego roku do końca września.

Dodatkowe informacje: czesne płatne w 10 ratach po 220 zł za miesiąc, pracownie chemii kosmetycznej, pracownie kosmetyki, pracownia fizykoterapii, biblioteka i czytelnia z dostępem do internetu i bazy wyszukiwawczej EBSCO, możliwość udziału w pokazach i szkoleniach polskich i zagranicznych firm kosmetycznych, studium ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uprawnienia szkoły publicznej, wykształcenie policealne zawodowe, system dzienny i zaoczny.

Policealne Studium Piosenkarskie im. Cz. Niemena

Kontakt: ul. Głogowska 90, 60-262 Poznań, tel. 61 866 61 29, 61 866 5654, fax 61 866 25 73, www.zsm.poznan.pl

Kierunek: piosenkarz - aktor scen muzycznych.

Ważne terminy: składanie dokumentów do 15 maja; kandydat bez akompaniatora musi dostarczyć komplet nut do wykonanych piosenek we właściwej tonacji nie później niż do 15 maja; egzaminy 25 maja.

Dodatkowe informacje: studium jest szkołą dzienną, nauka trwa cztery semestry i jest nieodpłatna, wi-fi.

Polska Szkoła Florystyczna

Kontakt: ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań, tel. 61 871 07 99, fax 61 871 07 98, www.psf.pl

Kierunek: florystyka.

Ważne terminy: rekrutacja trwa od kwietnia do końca sierpnia.

Dodatkowe informacje: szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej, wpisowe 500 zł, czesne miesięczne 350 zł plus 400 zł materiał florystyczny.

Studium Policealne nr 4

Kontakt: ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, tel. 61 865 99 97, www.zsh.edu.pl

Kierunek: technik administracji.

Nowości: w przygotowaniu kierunek rachunkowość.

Ważne terminy: dni otwarte od 25 maja do 10 czerwca, rekrutacja od końca czerwca do 23 sierpnia.

Dodatkowe informacje: wi-fi, sala gimnastyczna, boisko, nauka trwa dwa lata, forma zaoczna i wieczorowa, bezpłatna.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Kontakt: ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań, tel. 61 835 58 00, fax 61 830 11 91, www.sapsp.edu.pl

Kierunek: technik pożarnictwa.

Ważne terminy: drzwi otwarte 11 maja; składanie podań do 15 maja, egzamin sprawnościowy 9 lipca.

Dodatkowe informacje: szkoła publiczna jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej; nauka jest bezpłatna; system stacjonarny (system zaoczny jedynie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej), sekcje sportowe, laboratoria, praktyczna nauka zawodu na poligonie szkolnym w Luboniu, gdzie w symulowanych warunkach słuchacze uczestniczą m.in. w ćwiczeniach z gaszenia pożarów, ratownictwa drogowego, budowlanego, chemicznego, ekologicznego.

Szkoła Policealna nr 1 oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

Kontakt: ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań, tel./fax: 61 867 22 22, www.zsepoznan.pl , policealna@zsepoznan.pl

Kierunki: technik informatyk, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości.

Nowości: prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w formie zaocznej lub w systemie dziennym (program i wymiar godzin kursów zgodny z podstawą programową kształcenia w danym zawodzie), kursy są prowadzone jako połączenie tradycyjnej formy kształcenia z formą e-learningową z wykorzystaniem platformy ZSE.

Ważne terminy: składanie dokumentów do 23 sierpnia; równocześnie trwają zapisy na kursy, rozpoczęcie kursów we wrześniu.

Dodatkowe informacje: nauka bezpłatna w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, bezpłatne szkolenie w programie IT Academy z certyfikatem, wi-fi.

TEB Edukacja

Kontakt: ul. Taczaka 10, 61-818 Poznań, tel. 61 853 64 05, poznan@teb.pl, www.teb.pl

Najpopularniejsze kierunki: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna.

Nowości: nowe kierunki - opiekunka dziecięca, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, ortoptystka.

Ważne terminy: rekrutacja trwa od 14 kwietnia.

Dodatkowe informacje: szkoła oferuje kierunki bezpłatne i płatne, czesne zależy od kierunku i trybu nauczania, szkoła aktualnie nie podaje informacji o wysokości czesnego, bo może się ona zmienić.

Wielkopolska Szkoła Architektury i Sztuki

Kontakt: pl. Bernardyński 1/11, 60-844 Poznań, tel./fax 61 862 71 14, tel. 602 571 173, www.proarte.pl

Najpopularniejsze kierunki: projektowanie architektury, wnętrz, dekoracji wnętrz, projektowanie reklam, projektowanie zieleni.

Dodatkowe informacje: wpisowe 450 zł, czesne semestralne 2250 zł, nauka w systemie dziennym i zaocznym; Letnia i Zimowa Akademia Sztuki w 2013 r. w Rzymie, Sandomierzu i Poznaniu; na mocy porozumienia o współpracy z University for the Creative Arts w Anglii słuchacze WSAiS mogą kontynuować naukę w Wielkiej Brytanii (szkoła może kierować na studia bez rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu wstępnego i obowiązkowego roku zerowego, nawet na drugi rok studiów).

Wielkopolska Szkoła Medyczna

Kontakt: ul. Rodziewiczówny 27/29, 60-545 Poznań, tel. 61 843 07 97, www.wsm.poznan.pl , sekretariat@wsm-poznan.edu.pl

Kierunki: technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna.

Nowości: kierunki technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu.

Ważne terminy: rekrutacja od 6 maja do 31 sierpnia.

Dodatkowe informacje: czesne płatne przez 10 miesięcy w roku - od 210 zł za miesiąc, specjalistyczne pracownie i laboratoria do nauki zawodu, wi-fi.

Zobacz więcej na temat:

  • Podziel się