Nowe kierunki - czym uczelnie kuszą studentów?

opr. Monika Rosmanowska
12.04.2015 14:13
Nowy rok akademicki i nowe propozycje. Uczelnie kuszą kandydatów kierunkami i specjalnościami z najróżniejszych, nawet najbardziej egzotycznych dziedzin
Teatrologia i dyplomacja na Uniwersytecie Gdańskim, e-biznes na SGH, biznes w Afryce na SWPS czy pomoc humanitarna na Uniwersytecie Warszawskim - długo można by wymieniać. Z uwagi na bogactwo oferowanych kierunków i ograniczone miejsce na naszych łamach przedstawiamy subiektywny przegląd oferowanych przez uczelnie nowości.

UW w rejonie konfliktów

Kierunek: pomoc humanitarna, studia w języku angielskim

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa i Administracji; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem uniwersytetów NOHA (Network on Humanitarian Action)

Tryb: studia stacjonarne II stopnia, 4 semestry

Opis: studia gwarantują uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej; częścią zajęć jest prowadzenie własnych badań naukowych w wybranym regionie świata; cel to wykształcenie specjalisty, który znając uwarunkowania społeczne, polityczne, prawne, kulturowe i bezpieczeństwa będzie mógł nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych

Terminy: dokumenty należy składać za pośrednictwem strony http://nohanet.org/ do 30 kwietnia; II tura rekrutacji trwa do końca września, bezpośredni kontakt z biurem NOHA na UW: noha@uw.edu.pl

Zasady kwalifikacji: posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub inżyniera; biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie C1)

Czesne: 8200 euro + 200 euro opłaty administracyjnej za cały czterosemestralny program

UWr stawia na bezpieczeństwo

Kierunek: zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Jednostka prowadząca: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tryb: studia podyplomowe, dwusemestralne

Opis: absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych, zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania na nie, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym; przeznaczone dla osób, które chcą pracować w samorządach terytorialnych, policji, służbach specjalnych i wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych, Straży Granicznej etc.

Terminy: termin składania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej uczelni; studia rozpoczną się w październiku

Zasady kwalifikacji: na podstawie złożonego kompletu dokumentów; posiadanie wykształcenia wyższego

Czesne: 1900 zł za semestr

SWPS podbija Afrykę

Kierunek: Africa: business and beyond; studia w języku angielskim

Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we współpracy z Uniwersytetem Stellenbosch w RPA, Kulczyk Investments i Radą Inwestorów w Afryce

Tryb: studia podyplomowe, dwusemestralne

Opis: przygotowanie biznesmenów i menedżerów do realizacji przedsięwzięć biznesowych w Afryce, szczególnie w regionie Afryki Subsaharyjskiej; realizacja tematów związanych z finansowaniem, prawodawstwem, kwestiami politycznymi i kulturowymi; zajęcia z praktykami: przedsiębiorcami, ambasadorami, politykami, ekonomistami; dla najlepszych studentów praktyki na Uniwersytecie Stellenbosch w RPA

Terminy: studia startują 25 października; rekrutacja rozpoczyna się 15 kwietnia

Zasady kwalifikacji: aplikacja online (więcej informacji na stronie www.swps.pl/Africa; dyplom ukończenia studiów wyższych

Czesne: 12,9 tys. zł za rok

UG - kierunek Bałkany

Kierunek: studia bałkańskie

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Tryb: studia stacjonarne I stopnia

Opis: studenci będą zdobywać umiejętności językowe (z dwóch języków do wyboru: serbskiego lub chorwackiego oraz tureckiego lub włoskiego) i wiedzę o krajach bałkańskich, z zakresu kultury i komunikacji międzykulturowej, prawa, biznesu, handlu, dyplomacji, stosunków etnicznych, a także gospodarki obszaru Półwyspu Bałkańskiego; absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w służbach dyplomatycznych, przy instytucjach europejskich, w przedsiębiorstwach inwestujących w regionie czy jako animatorzy kultury

Terminy: rejestracja na studia trwa do 6 lipca, ogłoszenie listy osób przyjętych - 17 lipca

Zasady kwalifikacji: konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będą brane wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: historii, historii sztuki, drugiego języka obcego, geografii, matematyki, WOS

SGH w wirtualnej przestrzeni

Kierunek: e-biznes

Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tryb: studia stacjonarne i niestacjonarne (popołudniowe oraz sobotnio-niedzielne) II stopnia

Opis: kierunek dla kogoś, kto myśli o założeniu własnego start-upu i prowadzeniu firmy w internecie; studenci uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, w tym m.in. na temat prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji na rynku internetowym i w gospodarce cyfrowej; specjalności: marketing internetowy, zarządzanie firmą w e-biznesie, zarządzanie informacją i technologią informacyjną

Terminy: rejestracja kandydatów od 22 kwietnia; termin sprawdzianu - 26 czerwca

Zasady kwalifikacji: studia stacjonarne - wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce i języka obcego; studia niestacjonarne - weryfikacja dokumentów kandydata

Czesne: na studiach niestacjonarnych - 3200 zł za semestr

UJ w kręgu Eurazji

Kierunek: studia euroazjatyckie

Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb: stacjonarne I stopnia

Opis: studia obejmują swoim zakresem państwa byłego ZSRR i partnerów z najbliższego otoczenia jak Turcja czy Iran; w programie: Rosja i jej stosunki z Ukrainą, Białoruś, Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan, Azerbejdżan, Gruzja i Armenia w kontekście historycznym, przestrzeni geograficznej, religijnego zróżnicowania, rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego, życia politycznego etc.; nauka języka angielskiego i rosyjskiego

Terminy: rejestracja kandydatów od 28 maja do 5 lipca; ogłoszenie listy rankingowej - 11 lipca

Zasady kwalifikacji: studia I stopnia: wyniki uzyskane na maturze z dwóch przedmiotów do wyboru: I grupa - historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie; II grupa - język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, polski