Uczelnie i przedsiębiorcy łączą siły. Wydziały tworzą kierunki prowadzone pod okiem praktyków

Monika Rosmanowska
01.05.2015 08:33
Przedstawiamy subiektywny przegląd kierunków o profilu praktycznym.
SGH: specjalista ACCA

Studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uczestnicy programu "Studiuj praktycznie" biorą udział w zajęciach prowadzonych przez pracodawców skupionych w Klubie Partnerów SGH. Katalog przedmiotów jest inny w każdym semestrze.

W styczniu żacy mogli wybierać pomiędzy Brand Management in a Multi-National Company, prowadzonym wspólnie z firmą Procter&Gamble oraz Rozwojem Strategii w Praktyce realizowanym we współpracy z McKinsey & Company. Tylko w tym roku akademickim studenci mieli zajęcia z praktykami z Deloitte, DB Schenker czy L'Oréal Polska.

Zainteresowani połączeniem studiów z praktyką mogą się też zdecydować na kierunek finanse i rachunkowość. Są to studia II stopnia, w języku angielskim, realizowane we współpracy z firmą Ernst & Young Polska. Studia posiadają akredytację The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania oraz kończą się uzyskaniem certyfikatu ACCA. Zajęcia prowadzone są przez dydaktyków SGH oraz trenerów EY i w formie analizy studium przypadku. Studia kładą nacisk na umiejętności zarządzania finansami, zarządzania strategicznego oraz podejmowania decyzji.

UAM: reżyser dźwięku

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kształci na kilku kierunkach o profilu praktycznym, m.in. na dziennikarstwie i komunikacji społecznej, gospodarce przestrzennej, bezpieczeństwie narodowym, filologii polskiej czy reżyserii dźwięku. Ten ostatni realizowany jest na Wydziale Fizyki.

Są to studia licencjackie, stacjonarne, przygotowujące do zawodu realizatora dźwięku. Chcąc się na nie dostać trzeba zdać test muzyczny oceniający wrażliwość muzyczną, w tym poczucie rytmu, osłuchanie z muzyką klasyczną i rozrywkową czy umiejętność głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.

Studenci poza przedmiotami teoretycznymi mają zajęcia m.in. w pracowni kształcenia słuchu, gdzie wykonują kolejne zadania słuchowe, a także w profesjonalnym studiu nagrań i pracowni montażu dźwięku, gdzie z realizatorami dźwięku pracują nad jego montażem i przetwarzaniem. Podczas zajęć żacy realizują też własne projekty muzyczne, ucząc się oprogramowania muzycznego i stacjonarnych urządzeń MIDI.

Praktyki odbywają w radiu, telewizji, teatrach i firmach nagłośnieniowych. Praca licencjacka to wykonanie nagrania zespołu muzycznego w uczelnianym studiu nagraniowym.

UWr: programista XXI wieku

Uniwersytet Wrocławski rekrutuje obecnie na nowe studia inżynierskie na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe, prowadzonym przez Wydział Fizyki i Astronomii. Poza informatyką studenci tego kierunku będą się uczyć elementów elektroniki, metodologii prowadzenia eksperymentów i pomiarów fizycznych oraz analizowania, projektowania i tworzenia systemów kontrolno-pomiarowych. Podczas zajęć będę pracowali nad indywidualnymi i zespołowymi projektami programistycznymi, pozwalającymi tworzyć oprogramowanie dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych i aplikacji www według własnych pomysłów. Projekty będą prowadzone pod okiem fachowców z prywatnych firm. Chętni będą też mogli zrealizować kilka projektów o charakterze praktycznym w ramach działalności typu start-up.

UŚ: jak zaprojektować grę

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej to propozycja Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Kierunek został stworzony przy ścisłej współpracy z branżą gier wideo. Zajęcia prowadzone są przez praktyków: producentów gier, programistów i grafików. Studenci tego kierunku mogą wybrać jedną z dwóch specjalności. Dźwięk w grach przygotowuje specjalistów od kompozycji i aranżacji, którzy posługują się metodami cyfrowej rejestracji dźwięku oraz jego komputerowego przetwarzania i projekcji przestrzennej, rejestracji i przetwarzania głosu, postprodukcji dźwięku w grach, a także sprzętem i oprogramowaniem MIDI. Specjalność grafika komputerowa gier przygotowuje zaś do zawodu grafika w przemyślne gier komputerowych. Na tej specjalności studenci poznają warsztat grafiki komputerowej, w tym nowoczesnych technologii projektowania gier (animacji komputerowej 2D, animacji komputerowej 3D, projektowania silników gier, projektowania poziomów gier, efektów specjalnych, oświetlenia, operowania kadrem, modelowania obiektów 3D, mechaniki postaci i obiektów etc.). Uczą się także pracy w zespole, do którego należą także współtwórcy gier komputerowych i rozrywki interaktywnej: scenarzyści, producenci gier i programiści.

PŁ: kosmetyki w pigułce

Technologia kosmetyków, studia magisterskie II stopnia, to nowa propozycja Politechniki Łódzkiej. Prowadzony przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności kierunek wyróżnia się tym, że znaczna część zajęć, m.in. analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków, pomiary i automatyka, produkty zapachowe i podstawy perfumerii czy technologia preparatów kosmetycznych, prowadzona jest w laboratoriach i przez praktyków. Studenci muszą też odbyć 13-tygodniowe praktyki w zakładach przemysłowych, laboratoriach naukowo-badawczych lub gabinetach kosmetycznych.

Uniwersytet Rolniczy: setki godzin praktyk

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie praktycznie kształci na trzech wydziałach: Technologii Żywności, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Inżynierii Środowiska i Geodezji. Na tym ostatnim na inżynierii środowiska, geodezji i kartografii oraz gospodarce wodnej zajęcia praktyczne stanowią nawet połowę czasu zajęć na pierwszym stopniu studiów. Są to ćwiczenia projektowe, terenowe i praktyka zawodowa. Absolwenci tych kierunków mogą się też ubiegać o państwowe uprawnienia zawodowe. Na Wydziale Technologii Żywności na kierunku technologia żywności mają z kolei dużo godzin praktyk. Po II roku studiów żacy uczestniczą w 5-dniowym objeździe po różnych zakładach produkcyjnych, a na III roku mają dodatkowy miesiąc praktyk. Na dietetyce jest ich jeszcze więcej, bo 200 godzin na każdym roku studiów. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, także na terenie krakowskich zakładów produkcyjnych, a zdecydowana większość odbywa się w laboratoriach, zajęć typowo seminaryjnych jest niewiele.

Więcej o: