Małe miasteczko pod Bielsko-Białą chce mieć własny język

Michał Stangret
20.09.2015 14:00
Rtmoteusz Król z Wilamowic, propagator języka wilamowskiego

Rtmoteusz Król z Wilamowic, propagator języka wilamowskiego (Fot. Tomasz Fritz / Agencja Gazeta)

- Nie widzimy przeszkód, spełniają wszystkie wymogi - mówią językoznawcy oraz posłowie. I dają zielone światło dla rejestracji nowego języka. Trzeba przyznać, że do prostych on nie należy. Sami zobaczcie...
Zarejestrować nowy język to nie takie hop-siup, bo trzeba między innymi udowodnić, że w wystarczającym stopniu różni się on od tych, które już są w oficjalnym użyciu. Wiedzą o tym doskonale Ślązacy, którzy od lat walczą o miano języka regionalnego dla języka tradycyjnie używanego przez mieszkańców Górnego Śląska. I wciąż słyszą, że jest tylko dialektem języka polskiego.

Do tej pory wyczyn udał się jedynie Kaszubom, których mowa - ze względu na swoją odmienność i oryginalność - pozostaje jedynym (przynajmniej oficjalnie) językiem regionalnym w naszym kraju. Na razie, bo jest szansa na drugi.

Wilamowianie chcą własnego języka

Usilne starania w tym kierunku prowadzą mieszkańcy miasteczka Wilamowice spod Bielsko-Białej. Ich wniosek o ustanowienie wilamowskiewgo językiem regionalnym przeszedł już przez sito Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pozytywnie wypowiedzieli się o nim również językoznawcy. Ustawa o ustanowieniu wilamowskiego językiem regionalnym jest w efekcie gotowa i tylko czeka aż zajmą się nią posłowie. - Wiemy, że posłowie koalicji rządzącej PO-PSL są za, więc jest szansa, że nam się powiedzie. Liczymy, że parlamentarzyści zdążą przegłosować zmiany jeszcze przed wyborami - mówi Metrocafe.pl Tymoteusz Król ze Stowarzyszenia Wilamowianie, który zainicjował starania o ustanowienie wilamowskiego językiem regionalnym.

To język germański, którym - co ciekawe - posługują się tylko i wyłącznie mieszkańcy miasta Wilamowice. Do tego jest ich stosunkowo mało. Choć miasto zamieszkuje ok. 3 tys. osób, to - jak mówi nam Król - naturalnie włada nim zaledwie 30 osób ("można ich nazwać native speakerami"). - To głównie osoby starsze, które wyniosły język z domów. Do tego dwadzieścia kilkoro dzieci uczy się naszego języka i włada nim już dość dobrze. Jest jeszcze kilkuset Wilamowian, którzy są w stanie zrozumieć mowę - dodaje Król.

Język z tradycjami

To, że język w ogóle zaistniał i to akurat w tym mieście jest pokłosiem najazdu tatarskiego w 1241 roku. - Wskutek niego okolice opustoszały i książę oświęcimski postanowił sprowadzić tu ludzi. Pierwsi Wilamowiczanie przybyli tu najpewniej z Flandrii, którą w 1238 roku nawiedziła powódź - opowiada Król.

Dodaje, że w szczytowym okresie - ok. 1900 r. - językiem wilamowskim władało 2,2 tys. mieszkańców miasta, a do tego 300 mieszkańców Wiednia. Bo właśnie Wiedeń - jako stolica ziem Austriackich do których przynależały wówczas również Wilamowice - był naturalnym miejscem migracji zarobkowych dla ówczesnych Wilamowian. - Do dziś mieszka tam kilka osób znających nasz język - słyszymy.

Język jednak zanikał, do czego przyczynili się w największym stopniu Polacy zamieszkujący wsie okalające Wilamowice. - Tępili naszą mowę, nie pozwalali nam mówić - słyszymy.

Krótki kurs wilamowskiego

Nie mamy Wilamowianom nic innego do powiedzenia jak: S'gancy Pöłn hełt doüma fjy dy Wymysiöejer (co oznacza: cała Polska trzyma kciuki za Wilamowian!) oraz Głiöewer, do's głyngt!(czyli: wierzymy że się uda!) i Wer hałda doüma ("trzymamy kciuki").

Jesteśmy przekonani, że Wilamowianie odpowiedzą chórem: Metrocafe.pl ej dy besty gazytc?jtung ufer wełt. Co w ich języku oznacza nic innego jak: "Metrocafe.pl to najlepsza gazeta na świecie".

A skoro wszyscy już tak dobrze dajemy sobie radę po wilamowsku (Yh kuz wymysiöeryś - znaczy "mówię po wilamowsku") i jesteśmy dla siebie tak bardzo mili (Yh ho dejh łiw znaczy "kocham cię"), to nie wypada zakończyć inaczej niż kliknąć przycisk "Lubię to". A "Lubię to" to po wilamowskuYh ho dejh gan.

Za przetłumaczenie powyższych fraz dziękujemy Tyumoteuszowi Królowi ze Stowarzyszenia Wilamowianie.A oto szczypta słownictwa, która może się przydać tym, którzy udadzą się do Wilamowic:
Pożycz 100 złotych - Ł?j mer źe ? hundyt złoty
Tak - Ju
Nie- Ny
Samochód - Oüto
Dzień dobry - Güter mügia
Dobry wieczór - Güter öwyt
Cześć - Skiöekumt
Do widzenia - Güc noma
Dziękuję - Donk śejn
Nie ma za co- S'ej ny fir wos
Proszę - Byt śejn
Na zdrowie - HyłfGöt
Jak się masz?- Wi hösty dih?
Która godzina? - Wifuł ej śun?
Smacznego - Göt gyzant jüh!
Nazywam się...- Ych has ...
Kobieta - Bow
Mężczyzna - Kłop
Jabłko - Opuł
Sklep - Gywełn
Nieprzyjaciel - Fajnd
Budynek - Gyboü
Chłopiec - Büw
Dziewczyna - Makia
Dziadek - Dziada
Babcia - Baba
Rodzice - Ełdyn
Kuchnia - Kyh
Rzeka - Fłus
Ptak - Föguł
Śniadanie - Fryśtyk
Obiad - Mytagasa
Ogród - Giöeta
Góry - Gybiyg
Morze - Mier
Dom - Hoüz
Pies - Hund
Kot - Koc
Rok - Jür
Dziecko - Kynd
Człowiek - Menś
Ludzie - Menśa
Księżyc - Mönd
Imię - Noma
Początek - Ofong
Miejsce - Płoc
Świat - Wełt
Tydzień - Woh
Słońce - Zun
Autobus - Oütobus
Drzwi - Tiyr
Ściana - Wond
Głupi - Duł
Miły - Ongynom
Zły - Bejz
Uparty - Hołcśtiöek
Głowa - Hiöt
Szklanka - Głoz
Widelec - Gowuł
Poduszka - Kysła
Szczęście - Gyłyk
Wstyd - Siom
Żart - Śpos
Biały - W?js
Czarny - Świöec
Jeść - Asa
Komar - Myk
Motyl - Mulkiadrymuł