W Polsce jest 600 tys. Honorowych Dawców Krwi. Dostaną zniżki na przejazdy PKP?

mk
16.03.2016 12:42

FOT. AGNIESZKA KOSIEC / AGENCJA GAZETA

Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi w zamian za swoją pomoc mogą liczyć na przywileje i ulgi. Z wnioskiem o kolejne zwróciła się w interpelacji do Ministerstwa Zdrowia posłanka Małgorzata Niemczyk postulując, by oddający krew mogli taniej podróżować pociągami
- W ostatnim czasie do mojego biura zgłosiła się grupa osób z inicjatywą docenienia oraz uhonorowania Honorowych Dawców Krwi za ich bezinteresowny dar serca dla innych potrzebujących, poprzez przyznanie dodatkowych przywilejów. Uważam, że do przywilejów tej grupy powinno zostać dopisane prawo do zniżki za przejazdy PKP. Realizacja tego planu nie będzie dużym obciążeniem dla budżetu, a z pewnością spotka się z pozytywnym obiorem społeczeństwa - czytamy w interpelacji.

Ministerstwo Zdrowia powołując się m.in. na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i zalecenia Rady Europy tłumaczy, że krwiodawstwo powinno być dobrowolne, bezinteresowne i bezpłatne. I z tego powodu zniżek na przejazdy pociągami dla krwiodawców na razie nie będzie. - Motywacją dla dawcy przy "dzieleniu się cząstką siebie" nie może być tylko i wyłącznie możliwość otrzymania nagrody, tytułu czy odznaczenia, a tego typu formy uhonorowania należy traktować jako dodatek, a nie pobudkę do działania. Dla dawców krwi prawdziwą nagrodę stanowi satysfakcja z pomocy potrzebującym, mając na uwadze, iż jedynym źródłem krwi jest właśnie drugi człowiek, jego dobra wola i poświęcenie - wyjaśnia Piotr Warczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Z tą interpretacją zgadza się Artur Sawicki, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi "Serce Pruszkowa". - Zniżki na komunikację miejską dla zasłużonych honorowych dawców w zupełności nam wystarczają. Zasłużeni krwiodawcy mają też dostęp do lekarza poza kolejką, sfinansowanie zakupu niektórych leków, a często nawet w ogóle z tego nie korzystają. Nie przyszedłby mi do głowy pomysł, by dorzucać do tego zniżki na PKP - mówi otwarcie. - Zdecydowana większość krwiodawców nie oczekuje odznaczeń, ulg. Możliwość niesienia pomocy innym to nasz sposób na życie - dodaje Sawicki.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Honorowym Dawcą Krwi jest osoba, która co najmniej raz oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w "jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi" (np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa). Honorowemu Dawcy przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, zwrot utraconego zarobku, zwrot kosztów przejazdu, posiłek regeneracyjny (o wartości 4,5 tys. kcal), możliwość bezpłatnego uzyskania wyników badań laboratoryjnych krwi i odliczenia wartości krwi od dochodu w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.

Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi można zostać natomiast po oddaniu pięciu (w przypadku kobiet) lub sześciu (w przypadku mężczyzn) litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników. Zasłużony dawca ma możliwość m.in. kupowania niektórych leków ze zniżkami lub otrzymania ich bezpłatnie, korzystania poza kolejnością z usług przychodni lub aptek, zniżek w sklepach i punktach usługowych. Może także otrzymać zniżkę lub możliwość darmowych przejazdów komunikacją miejską - przepisy w tej kwestii różnią się jednak w zależności od miejscowości. Przykładowo, by skorzystać z ulgi w Warszawie, kobiety muszą oddać łącznie 15 litrów krwi, a mężczyźni - 18.

Więcej o: