Kargul, podejdź no do płota!

Jolanta Nowak
13.02.2010 00:00
Jesteś zwaśniony z sąsiadem? Z pomocą współczesnym Kargulom i Pawlakom przychodzi Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów. Do końca sierpnia mediatorzy będą bezpłatnie godzić mieszkańców woj. mazowieckiego
Bywało, że Pawlak chciał porozmawiać ze swoim wrogiem Kargulem. Zawsze coś jednak stawało na drodze, aby zawrzeć trwały rozejm. Takich zwaśnionych sąsiadów czy skłóconych rodzin jest bardzo dużo - mówią organizatorzy programu "Mediacje dla potrzebujących". I do końca sierpnia 2010 r. niezamożnym mieszkańcom Warszawy oraz okolicznych miejscowości proponują pomoc mediatora, który udzieli bezpłatnej porady. - Chcemy w ten sposób ułatwić obywatelom dostęp do wymiaru sprawiedliwości - mówi Michał Czapski, współkoordynator projektu. - W 2008 roku przeprowadziliśmy prawie 100 mediacji.

Z jaką sprawą można się zgłosić?

Z pomocy mediatora będą mogły skorzystać osoby mające do czynienia z konfliktem o charakterze cywilnym lub rodzinnym. Programem objęte są: > konflikty sąsiedzkie, np. związane z dbaniem o porządek na częściach wspólnych > pracownicze i organizacyjne, np. spory zarówno z pracodawcą, jak i ze współpracownikami > rodzinne, np. sprawy związane z podziałem majątku spadkowego > małżeńskie, np. sprawy o rozwód lub separację i ustalenie kontaktów z dziećmi 

Na mediację nigdy nie jest za późno

Godzić można się nawet w sytuacji, gdy sprawa trafiła już do sądu. W takim przypadku należy osobiście albo przez swojego pełnomocnika złożyć do sądu wniosek o skierowanie stron do mediacji. W większości przypadków sędziowie sprzyjają polubownemu zakończeniu sprawy i zgadzają się na takie rozwiązanie. W sprawach prywatnych, które nie toczą się przed sądem, należy bezpośrednio skontaktować się z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów.

Dokąd iść?

Przewidziane są konsultacje eksperta (osobiste, telefoniczne oraz e-mailowe). Konsultacje telefoniczne będą się odbywały w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10-12 pod numerem (22) 826 91 98. Osoby zainteresowane programem mogą też pisać na adres: mediacje@uw.edu.pl. Mediacje będą się odbywać w salach uniwersyteckich na Powiślu, przy ul. Lipowej 4, gdzie w nieformalnej i przyjaznej atmosferze, na neutralnym gruncie, można spokojnie porozmawiać o problemie. W programie uczestniczą doświadczeni mediatorzy, w tym m.in. wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego. Program realizowany jest przez Instytut Spraw Publicznych.