Wikipedia

Kontrowersje związane z płcią wzbudziła również inna polska biegaczka - Ewa Kłobukowska. W 1967 roku znikła z bieżni. Oficjalnie za powód podano kontuzję, w rzeczywistości znowu chodziło o kwestię płci. Władze NRD i ZSRR donieśli Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Federacji Lekkoatletycznej, że test rozróżnienia płci na podstawie konfiguracji chromosomów pokazał, że pani Ewa ma chromosomy sugerujące, że jest mężczyzną (z punktu widzenia współczesnej medycyny to niesłuszny zarzut).

Organizatorzy nie chcieli posłuchać specjalistów, którzy mówili, że często występują różne anomalie i nie zawsze chromosomy XY oznaczają bycie mężczyzną - Kłobukowska musiała odejść. Później uwierzono, że jest kobietą, ponieważ urodziła dziecko.

Więcej o: