Ostry list Komitetu Obrony Demokracji do Prezydenta!

mista
27.11.2015 14:35
KOD pisze list do Prezydenta Andrzeja Dudu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

KOD pisze list do Prezydenta Andrzeja Dudu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (fot. AG/GW)

- Wzywamy Pana Prezydenta do wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą o Trybunale Konstytucyjnym i przyjęcia ślubowania od trzech sędziów, którzy w chwili obecnej powinni już wypełniać swoje obowiązki - pisze do Prezydenta, Komitet Obrony Demokracji.

Chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których 8 października tego roku wybrał jeszcze Sejm poprzedniej kadencji. Wybrano wtedy pięciu nowych sędziów Trybunału: trzech - na miejsce sędziów, których kadencje upływały 6 listopada oraz dwojga kończących kadencję 2 i 8 grudnia. Od wymienionej na początku trójki sędziów Prezydent do tej pory nie przyjął ślubowania, choć powinien to zrobić.

- Do dnia dzisiejszego Pan Prezydent nie przyjął ślubowania od tychże trzech sędziów, pomimo obowiązku nałożonego w ustawie. Należy wyraźnie podkreślić, że Konstytucja nie przyznaje Panu Prezydentowi kompetencji do zaprzysiężenia czy też powołania sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa przewiduje jedynie uroczyste ślubowanie sędziego przed Panem Prezydentem. Pan Prezydent jest zobowiązany do podporządkowania się decyzji Sejmu, podjętej bezpośrednio w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, aktu prawnego, z mocy którego również Pan Prezydent piastuje swój Urząd - pisze Komitet Obrony Demokracji w liście do Prezydenta, którego kopię dostało Metrocafe.pl (skan listu zamieszczamy przy tym tekście)

Zwlekanie Prezydenta z przyjęciem ślubowania od wspomnianej trójki zbiega się w czasie z atakiem władzy na Trybunał Konstytucyjny, który powinien być ostatnim gwarantem demokracji w kraj. Niestety po tym jak wszystkie inne instytucje Państwowe kluczowe w procesie rządzenia Państwem, zostały zawłaszczone przez obóz rządzący, zwycięzcy wyborów postanowili iść na całość i - nie bacząc na opinie ekspertów - przystąpić do ataku również na Trybunał.

W nocy ze środy na czwartek Sejm głosami PiS i Kukiz'15 przyjął uchwały stwierdzające, że październikowy wybór pięciu sędziów Trybunału nie miał mocy prawnej. Również w nocy ze środy na czwartek Sejm zmienił swój regulamin. Zmiana pozwala marszałkowi Sejmu na ustalenie terminu na składanie wniosków ws. kandydatur na sędziów Trybunału Konstytucyjnego w przypadkach nieopisanych dotąd w regulaminie. W czwartek, po posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów poinformowano, że Sejm zajmie się wyborem nowych sędziów TK na posiedzeniu, zaplanowanym na 2-3 grudnia.

- Wzywamy Pana Prezydenta do wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą o Trybunale Konstytucyjnym i przyjęcia ślubowania od trzech sędziów, którzy w chwili obecnej powinni już wypełniać swoje obowiązki orzecznicze - apeluje do Prezydenta Komitet Obrony Demokracji.

- Pan Prezydent cieszy się miejscem wśród wybitnych polskich patriotów, którzy z mocy Konstytucji i woli Narodu wybrani zostali najwyższymi reprezentantami Rzeczypospolitej Polskiej. Zobowiązuje to zatem Pana Prezydenta do działania ponad politycznymi podziałami. Pan Prezydent jest obecnie Pierwszym spośród Członków Narodu walczącego przez lata o wolność, której gwarantem jest teraz ustanowiona przezeń Konstytucja. Strażnikami swoich postanowień czyni ona Pana Prezydenta i Trybunał Konstytucyjny, wyznaczając im jednak różne zadania. Wyrażamy nadzieję, że - jak powiedział to Jan Paweł II - "dziedzictwo wolności" nie zostanie przez Pana narażone na niebezpieczeństwo i - jako Prezydent wszystkich Polaków - będzie chronił Pan Konstytucję poprzez realizację zawartych w niej norm - pisze w Liście do Prezydenta Komitet Obrony Demokracji.

Czy Prezydent opamięta się i zrozumie, że niedopuszczalna jest sytuacja w której władza wykonawcza i ustawodawcza niszczy trzecią władzę jaką jest wymiar sprawiedliwości i niszczy tym samym ostatnie nadzieje Polaków na zachowanie w naszym kraju demokracji?

Zobacz także
  • Podziel się